دکتر حسن حسنی شایان

دکتر حسن حسنی شایان

گوش حلق بینی

عنوان تخصص: گوش حلق و بینی

شماره نظام : ۲۶۲۲۵

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

رسالت - چهارراه سرسبز - جنب مترو - جنب بانک صادرات - ساختمان پزشکان سرسبز - طبقه ۵ - واحد ۲۰
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020