جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان جهرم

دکتر لهراسب طاهری

متخصص

متخصص جراحی عمومی


دکتر نادر دهقانی

پزشک

چشم پزشک


کلینیک سونوگرافی و رادیولوژی مهر

متخصص

دکتر محسن حسن زاده


دکتر معصومه براتی

پزشک

پرتونگاری


دکتر نعمت الله آفریدی

پزشک

پرتونگاری


دکتر علی محمد احمد لو

پزشک

پرتونگاری


دکتر رضا فرزان

پزشک

پرتونگاری


دکتر عبدالرضا افسری

پزشک

دکترا پزشکی عمومی


دکتر امیر فیلی

متخصص

تخصص بیماری های پوست (درماتولوژی)


دکتر قادر افشاری

پزشک

پرتونگاری


    خدمات ارزش افزوده اکسیر