دکتر لهراسب طاهری

دکتر لهراسب طاهری

متخصص جراحی عمومی

عنوان تخصص: پوست و مو

شماره نظام : ۵۸۰۸۴

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص
  • متخصص جراحی عمومی
  • جراحی اپاندیس

 آدرس
 آدرس

کلینیک هنری صبح یکشنبه و صبح و عصر سه شنبه

کلینیک پیمانیه عصر چهارشنبه و دوشنبه صبح
 شهر / استان
 شهر / استان

جهرم

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر لهراسب طاهری جهرم : 07154230010
شماره تلفن دکتر لهراسب طاهری جهرم : 07154342008
مسیریابی از گوگل
Exir 2021