دکتر حمید رضا پور طاهری

دکتر حمید رضا پور طاهری

متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل

عنوان تخصص: ارتوپدی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حمید رضا پور طاهری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
کرمان - جیرفت - جیرفت-روبه روی اورژانس بیمارستان امام خمینی
 شهر / استان
 شهر / استان

جیرفت

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021