دکتر هاشم پهلوان شمس

دکتر هاشم پهلوان شمس

متخصص مغز و اعصاب

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر هاشم پهلوان شمس
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
کرمان - جیرفت - جیرفت-خیابان شهید رجایی-کوچه دوم-جنب مطب افشارمنش
 شهر / استان
 شهر / استان

جیرفت

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021