دکتر شهباز قنبری

دکتر شهباز قنبری

پرتونگاری

عنوان تخصص: ژنتیک و پزشکی هسته ای

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر شهباز قنبری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بلوار امام-خیابان شفا
 شهر / استان
 شهر / استان

جیرفت

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021