دکتر مهناز امینی

دکتر مهناز امینی

بیماری های ریه

عنوان تخصص: ریه و دستگاه تنفسی

شماره نظام : 59779

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مهناز امینی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان گلستان غربی ساختمان پزشکان گلستان طبقه اول
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مهناز امینی مشهد : 05138599244
Exir 2021