دکتر سمیه بلندی

دکتر سمیه بلندی

زنان و زایمان و فلوشیب انکولوژی

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سمیه بلندی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
احمدآباد-پرستار3-ساختمان پزشکان آریا-طبقه 4
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سمیه بلندی مشهد : 05138454542
Exir 2022