دکتر حسین امیری

دکتر حسین امیری

مغز و اعصاب (نورولوژی)

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات


 آدرس
 آدرس
احمدآباد، نبش عارف 5، ساختمان بهار، طبقه 3
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر حسین امیری مشهد : 05138440070
Exir 2021