دکتر سعیده انوری اردکانی

دکتر سعیده انوری اردکانی

مغز و اعصاب (نورولوژی)

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : 128876

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سعیده انوری اردکانی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بلوار احمدآباد خیابان پرستار پرستار 3 ساختمان البرز طبقه سوم کد پستی
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سعیده انوری اردکانی مشهد : 05138428415
Exir 2021