دکتر امین تاجیک پلاشت

دکتر امین تاجیک پلاشت

دکترا دندانپزشک

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
۱- فلکه عروج، پشت شهر بازی، ساختمان بنیاد   تلفن :  ۴۲۳۷۱۷۶ ۲- خیابان ناصرخسرو شمالی، درمانگاه دندانپزشکی شبانه روزی تلفن :  ۴۲۱۱۰۰۲
 شهر / استان
 شهر / استان

خرمشهر

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020