دکتر محمدحسن شمس الحرار

دکتر محمدحسن شمس الحرار

متخصص بیهوشی

عنوان تخصص: بیهوشی و درد

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمدحسن شمس الحرار
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
مرکزی - خمین - خمین- م مدرس- جنب داروخانه شبانه روزی
 شهر / استان
 شهر / استان

خمین

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021