دکتر ام البنین فضلی

دکتر ام البنین فضلی

داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)

عنوان تخصص: داخلی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر ام البنین فضلی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خوزستان , اهواز، خیابان نادری، خیابان حافظ، روبروی پارکینگ کارون
 شهر / استان
 شهر / استان

اهواز

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر ام البنین فضلی اهواز : 06132234701
Exir 2021