دکتر هادی فغانزاده

دکتر هادی فغانزاده

رادیولوژی و سونوگرافی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
روان تور-خ امام خمینی-رادیولوژی دکتر فغانزاده
 شهر / استان
 شهر / استان

اندیمشک

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر هادی فغانزاده اندیمشک : 6424240060
Exir 2021