دکتر محمدرضا کدخدازاده

دکتر محمدرضا کدخدازاده

رادیولوژی و سونوگرافی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمدرضا کدخدازاده
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ طالقانی-پایین تراز سه راه سعادت-رادیولوژی دکتر کدخدازاده
 شهر / استان
 شهر / استان

شوشتر

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر محمدرضا کدخدازاده شوشتر : 6126227706
Exir 2022