دکتر مونا قیم

دکتر مونا قیم

زنان و زایمان

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : 57835

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مونا قیم
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
اندیمشک، خیابان انقلاب، نبش مبارز کلینیک پاستور مجتمع مادر
 شهر / استان
 شهر / استان

اندیمشک

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مونا قیم اندیمشک : 06142622624
Exir 2021