دکتر سید عطاالله حسینی

دکتر سید عطاالله حسینی

عفونی و گرمسیری

عنوان تخصص: عفونی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سید عطاالله حسینی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
کیانپارس فلکه سوم خیابان میهن شرقی مجتمع میهن طبقه چهارم
 شهر / استان
 شهر / استان

اهواز

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سید عطاالله حسینی اهواز : 06133330904
Exir 2021