جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان کلیه و مجاری ادراری دزفول

دکتر محمد صادق محفوظی

متخصص

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری و نازائی بیماری های پروستات،ناتوانی جنسی،بی اختیاری ادراری


دکتر محمد رضا غریب رضا

متخصص

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری و نازایی و بیماری های مثانه و پروستات و سنگ های کلیه (اورولوژی)


دکتر محمدسعید سوداگر

متخصص

تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)


دکتر عادل تیزنو

متخصص

فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی


دکتر مهزیار خزاعلی

پزشک

تخصص جراحی و فلوشیپ جراحی درون بین کلیه و مجاری ادراری و ...


    خدمات ارزش افزوده اکسیر