دکتر محمدسعید سوداگر

دکتر محمدسعید سوداگر

تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)

عنوان تخصص: کلیه و مجاری ادراری

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان آفرینش، نبش طالقانی
 شهر / استان
 شهر / استان

دزفول

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020