دکتر عادل تیزنو

دکتر عادل تیزنو

فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی

عنوان تخصص: کلیه و مجاری ادراری

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان طالقانی - ساختمان پزشکی میلاد
 شهر / استان
 شهر / استان

دزفول

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020