جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان رامسر

دکتر نازیلا ماهوتی

پزشک

جراح عمومی


دکتر یحیی کیانی

پزشک

جراح و متخصص ارتوپدی


دکتر فرشید همتی

پزشک

جراح و متخصص چشم


دکتر محمدمنصور ساروی

پزشک

رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر سید جواد روحانی رانکوهی

متخصص

تخصص بیماری های کودکان


دکتر سیدجعفر روحانی

پزشک

متخصص گوش و حلق و بینی


دکتر محمد رضا نیک نهاد

پزشک

متخصص جراحی


دکتر علی عمران معتمد چابکی

پزشک

متخصص قلب وعروق


افلاطون پورعلی

کارشناس

کارشناسی علوم تغذیه


دکتر ناهید نیکنامی

پزشک

متخصص داخلی


دکتر راحله زمانی استکی

پزشک

متخصص بیماریهای کودکان


دکتر رقیه احمدی

پزشک

متخصص اعصاب و روان


دکتر صدیقه رودنشین

پزشک

متخصص قلب وعروق


دکتر غفور خلعتبری لیماکی

پزشک

متخصص زنان و زایمان


مرکز تصویربرداری بیمارستان امام سجاد رامسر رامسر

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام سجاد رامسر

سونوگرافی , رادیولوژی


دکتر حسنعلی اکبری

پزشک

متخصص اعصاب و روان


دکتر لطیف کاظمی

پزشک

متخصص داخلی


دکتر نازنین میرزائی

پزشک

متخصص آسیب شناسی


مرکز تصویربرداری بهداشت رامسر رامسر

مرکز تصویربرداری بهداشت رامسر

سونوگرافی , رادیولوژی


    خدمات ارزش افزوده اکسیر