دکتر سید علی اصغر فخر موسوی

دکتر سید علی اصغر فخر موسوی

متخصص داخلی

عنوان تخصص: داخلی

شماره نظام : ۵۲۳۸۶

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص
  • متخصص داخلی
  • کلیه
  • کبد

 آدرس
 آدرس
رودبار- خلیل اباد- ده دستگاه- کوچه شفا- مجتمع پزشکی متخصصان
 شهر / استان
 شهر / استان

رشت

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سید علی اصغر فخر موسوی رشت : 01334622989
مسیریابی از گوگل
Exir 2021