دکتر فاطمه رضا بخش

دکتر فاطمه رضا بخش

متخصص اعصاب و روان روان درما نگر

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : ۸۵۷۹۴

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

میدان صابرین - ابتدای نواب - جنب کوچه پمپ بنزین -
ساختمان مدیکو - طبقه دوم
 شهر / استان
 شهر / استان

رشت

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020