دکتر غلام رضا دانش طلب

دکتر غلام رضا دانش طلب

جراح عمومی

عنوان تخصص: جراح عمومی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر غلام رضا دانش طلب
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
میدان شهداء طبقه فوقانی داروخانه فلاح
 شهر / استان
 شهر / استان

رفسنجان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر غلام رضا دانش طلب رفسنجان : 3915228038
Exir 2021