دکتر آنوشا علائی

دکتر آنوشا علائی

تخصص بیماری های داخلی

عنوان تخصص: داخلی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خلیل آباد - مجتمع پزشکی متخصصان
 شهر / استان
 شهر / استان

رودبار

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021