جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان رودسر

دکتر رباب قربانپور

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر مریم دهقانی تفتی

متخصص

تخصص زنان و زایمان


دکتر محمدرضا اصغری گلباغی

پزشک

متخصص اورولوژی


دکتر عزیز محبی صائین

پزشک

متخصص چشم


دکتر آذر حق بین

پزشک

متخصص زنان و زایمان


دکتر پوران حکیمی

پزشک

متخصص زنان و زایمان


دکتر مهیار یوسف خواه رودسری

پزشک

متخصص مغز و اعصاب


دکتر سیدعلی اشرفی

پزشک

متخصص چشم


دکتر مسعود فخرائی

پزشک

متخصص قلب وعروق


دکتر بهروز حسن زاده لیاسی

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


    خدمات ارزش افزوده اکسیر