جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان رودسر

دکتر حسین رحمتی رودسری

پزشک

قلب وعروق-جراحی قلب


دکتر رباب قربانپور

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر مریم دهقانی تفتی

متخصص

تخصص زنان و زایمان


دکتر محمدرضا اصغری گلباغی

پزشک

متخصص اورولوژی


دکتر عزیز محبی صائین

پزشک

متخصص چشم


دکتر آذر حق بین

پزشک

متخصص زنان و زایمان


دکتر پوران حکیمی

پزشک

متخصص زنان و زایمان


دکتر مهیار یوسف خواه رودسری

پزشک

متخصص مغز و اعصاب


دکتر سیدعلی اشرفی

پزشک

متخصص چشم


دکتر مسعود فخرائی

پزشک

متخصص قلب وعروق


دکتر بهروز حسن زاده لیاسی

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر بهنام صفرپورلیما

پزشک

تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)


دکتر زهرا نعمتی بوساری

پزشک

متخصص زنان و زایمان


دکتر پدرپورواجارگاهی

پزشک

متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل


دکتر بهزاد پدرپورواجارگاهی

پزشک

متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل


دکتر بهمن خالچی

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


خدمات ارزش افزوده اکسیر