مرکز تصویربرداری دکتر زهره ای زابل

مرکز تصویربرداری دکتر زهره ای زابل

سونوگرافی , رادیولوژی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
سیستان و بلوچستان - زابل - چها راه دکترا
 شهر / استان
 شهر / استان

زابل

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021