دکتر محمد عظیم طاهری بجد

دکتر محمد عظیم طاهری بجد

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمد عظیم طاهری بجد
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
تقاطع خیابان خیام و بهشتی - ساختمان بزشکان مهر - کلینیک تصویربرداری حنیف
 شهر / استان
 شهر / استان

زاهدان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021