دکتر محمدرضا روحانی

دکتر محمدرضا روحانی

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی

عنوان تخصص: چشم پزشکی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمدرضا روحانی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
میدان مشاهیر اول بلوار ساختمان پزشکان مشاهیر
 شهر / استان
 شهر / استان

زاهدان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021