جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان زرند

دکتر محمد جزی

پزشک

داخلی


دکتر سهیل همدانچی

پزشک

متخصص استخوان و مفاصل


دکتر فتانه مختاری

پزشک

متخصص زنان و زایمان


دکتر اسماعیل اردستانی

پزشک

متخصص مغز و اعصاب


دکتر رضا نکته سنج اول

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


دکتر طیبه همتی

پزشک

متخصص زنان و زایمان


دکتر محمد فرقانی راد

پزشک

متخصص داخلی


دکتر آزاده مختاری

پزشک

متخصص قلب وعروق


دکتر سودابه دیوسالار

پزشک

متخصص کودکان


دکتر علی اکبر آب روش

پزشک

متخصص داخلی


دکتر ساحل سلطانی

پزشک

متخصص آسیب شناسی


دکتر محمدرضا سالاری شهربابکی

پزشک

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری


دکتر اشرف یزدی زاده باغینی

پزشک

متخصص بیماریهای کودکان


دکتر الهام دهقان

متخصص

جراح و متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی زیبایی بینی و جراحی سینوس


دکتر شهرزاد جوان

پزشک

متخصص زنان و زایمان


خدمات ارزش افزوده اکسیر