دکتر فتانه مختاری

دکتر فتانه مختاری

متخصص زنان و زایمان

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ امام مجتمع پزشکی سینا
 شهر / استان
 شهر / استان

زرند

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020