دکتر عفت رفیعی

دکتر عفت رفیعی

متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های ریه

عنوان تخصص: ریه و دستگاه تنفسی

شماره نظام : 126220

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر عفت رفیعی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
ابتدای خیابان دلجویی - ساختمان نسیم طبقه سوم -واحد 13
 شهر / استان
 شهر / استان

زنجان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر عفت رفیعی زنجان : 02433369807
Exir 2021