جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان گوش حلق و بینی زنجان

دکتر محمد پورحاجی غلامی محمودآبادی

متخصص

متخصص گوش و حلق و بینی


دکتر منیژه جز چناهی

پزشک

گوش وحلق وبینی


دکتر ناصر حکمی

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر مهرداد ستاره

پزشک

گوش وحلق وبینی


سید یاور موسوی

پزشک

گوش وحلق وبینی


    خدمات ارزش افزوده اکسیر