دکتر مهدیس محمدیان امیری

دکتر مهدیس محمدیان امیری

دندانپزشک

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مهدیس محمدیان امیری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بابل ۴ راه فرهنگ ساختمان جهانیان طبقه ۱
 شهر / استان
 شهر / استان

ساری

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021