کلینیک طوبی (باغبان)

کلینیک طوبی (باغبان)

دکتر نرگس کریمی

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : ۹۸۸۷۰

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

بلوار خزر - کلینیک باغبان
 شهر / استان
 شهر / استان

ساری

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن کلینیک طوبی (باغبان) ساری : 01133240002
مسیریابی از گوگل
Exir 2020