دکتر سیدعباس فاطمی

دکتر سیدعباس فاطمی

اعصاب

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سیدعباس فاطمی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
آمل - خ ۱۷ شهریور - جنب اداره برق - ساختمان سپهر - طبقه دوم
 شهر / استان
 شهر / استان

ساری

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021