دکتر سیدمرتضی اخلاقی

دکتر سیدمرتضی اخلاقی

متخصص بیهوشی

عنوان تخصص: بیهوشی و درد

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سیدمرتضی اخلاقی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
ساوه-بیمارستان مدرس
 شهر / استان
 شهر / استان

ساوه

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021