دکتر احمدرضا عابدان پور

دکتر احمدرضا عابدان پور

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

عنوان تخصص: عفونی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
مرکزی - ساوه - ساوه - خیابان انقلاب - طبقه فوقانی رادیوژی راد
 شهر / استان
 شهر / استان

ساوه

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020