جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان سراوان

دکتر فرزانه گدازنده

متخصص

زنان و زایمان و نازایی


دکتر افسانه واعظی

پزشک

متخصص زنان و زایمان


دکتر ملک فاضلی

پزشک

متخصص چشم


دکتر سیدرضا سهروردی

پزشک

متخصص کودکان


دکتر محمد کاظم مومنی

پزشک

متخصص داخلی


دکتر حسینعلی دانش

پزشک

متخصص جراحی عمومی


مرکز تصویربرداری بیمارستان رازی سراوان

مرکز تصویربرداری بیمارستان رازی

سونوگرافی , رادیولوژی


دکتر سید یاسر قرشی

پزشک

متخصص کودکان


دکتر محمدرضا رجبی

پزشک

ارتوپدی


دکتر ساسان سمیعی رودی

پزشک

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری


مرکز تصویربرداری دکتر سید فریبرز مدنی سراوان

مرکز تصویربرداری دکتر سید فریبرز مدنی

سونوگرافی , رادیولوژی


    خدمات ارزش افزوده اکسیر