مرکز تصویربرداری بیمارستان رازی سراوان

مرکز تصویربرداری بیمارستان رازی سراوان

سونوگرافی , رادیولوژی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب مرکز تصویربرداری بیمارستان رازی سراوان
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
سیستان - سراوان - خیابان عدالت شمالی
 شهر / استان
 شهر / استان

سراوان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021