دکتر زهرا قاسمی

دکتر زهرا قاسمی

متخصص مغز و اعصاب

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : ۱۰۸۹۲۱

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

تقاطع قره نی و مصطفی خمینی - ساختمان پزشکان میلاد - طبقه ۴
 شهر / استان
 شهر / استان

سلماس

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020