دکتر صلاح ذبیحی

دکتر صلاح ذبیحی

متخصص بیهوشی

عنوان تخصص: بیهوشی و درد

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر صلاح ذبیحی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
پاسداران ساختمان پزشکان ایران
 شهر / استان
 شهر / استان

سنندج

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021