جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان شازند

دکتر شهرام تمیمی

پزشک

متخصص داخلی


دکتر داود مظلومی

پزشک

متخصص کودکان


دکتر فاطمه شهاب

پزشک

دکترا پزشکی عمومی


دکتر مجتبی عیسی خانی

پزشک

متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب


دکتر ندا صحرائی

پزشک

متخصص زنان و زایمان


دکتر سید حمید بشیری سرخنی

پزشک

دکترا دندانپزشک


    خدمات ارزش افزوده اکسیر