دکتر بابک اسماعیلی احمدآبادی

دکتر بابک اسماعیلی احمدآبادی

جراح مغز و اعصاب

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
۲۲ بهمن - ساختمان میلاد
 شهر / استان
 شهر / استان

شاهرود

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020