دکتر مجید نوریان

دکتر مجید نوریان

متخصص آسیب شناسی بالینی

عنوان تخصص: پاتولوژی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ ۲۲ بهمن - نرسیده به مسجد قرآن - پ۲۵۱
 شهر / استان
 شهر / استان

شاهرود

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021