دکتر مسعود شریفی هرستانی

دکتر مسعود شریفی هرستانی

متخصص بیهوشی

عنوان تخصص: بیهوشی و درد

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مسعود شریفی هرستانی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ صاحب الزمان بیمارستان صاحب الزمان
 شهر / استان
 شهر / استان

شهرضا

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021