دکتر شهره گشنیزجانی

دکتر شهره گشنیزجانی

متخصص داخلی

عنوان تخصص: داخلی

شماره نظام : ۱۰۷۵۱۳

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

دوازده محرم - مجتمع بهرام - طبقه اول - روبروی مجتمع امام صادق
 شهر / استان
 شهر / استان

شهرکرد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر شهره گشنیزجانی شهرکرد : 03832226565
مسیریابی از گوگل
Exir 2020