دکتر مجید بنی طالبی

دکتر مجید بنی طالبی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مجید بنی طالبی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • دکترای حرفه ای
  • دندانپزشک
  • جراح

 آدرس
 آدرس
خیابان ۱۲ محرم - ساختمان زیتون - طبقه اول
 شهر / استان
 شهر / استان

شهرکرد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مجید بنی طالبی شهرکرد : 03832228078
مسیریابی از گوگل
Exir 2021