دکتر محسن فروزنده

دکتر محسن فروزنده

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
میدان انقلاب - اول خیابان ملت
 شهر / استان
 شهر / استان

شهرکرد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر محسن فروزنده شهرکرد : 03832225989
مسیریابی از گوگل
Exir 2020