دکتر بلقیس محمدی فارسانی

دکتر بلقیس محمدی فارسانی

تخصص زنان و زایمان

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
چهارراه مولوی - طبقه بالای آزمایشگاه مرکزی - کلینیک فوق تخصصی دانشکده علوم پزشکی
 شهر / استان
 شهر / استان

شهرکرد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر بلقیس محمدی فارسانی شهرکرد : 038383104
مسیریابی از گوگل
Exir 2020